Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Lagt inn: 13.11.2014

FHI anbefaler at all ungdom i alderen 17–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom

Ungdom i alderen 17–19 år er en av de aldersgruppene som har høyest forekomst av meningokokksykdom. En kombinasjon av tett samvær med andre, festing og lite søvn kan dessuten øke risikoen for at sykdommen får et alvorlig forløp. Dette gjelder både russ og andre ungdommer som fester mye. 

Forekomst blant ungdom

I 2010 og 2011 fikk Folkehelseinstituttet meldt henholdsvis ni og fire tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom) som kunne relateres til russefeiringen. Begge årene var det omtrent like mange tilfeller blant russ og blant ungdom som hadde festet med russen, eller gikk på en skole der russ var blitt syke. Høsten 2011 anbefalte derfor Folkehelseinstituttet at ungdom som skulle delta aktivt i russefeiringen vurderte å vaksinere seg mot meningokokk­sykdom. 

I 2012 ble det meldt syv tilfeller med meningokokksykdom blant ungdom i alderen 17–19 år. I 2013 ble det meldt fire tilfeller i denne aldersgruppen, og i 2014 er det meldt ett tilfelle. Ingen av tilfellene de siste tre årene har hatt sammenheng med russefeiring.

Forrige: Kikhostevaksine | Neste: Ebola viruset skremmer verden
LUKK