top of page

HØYDESYKE

Det er tydelig at å oppleve verden fra store høyder «høyner» manges opplevelse av turen. Et stadig økende antall turister legger reiser til feriemål som ligger mange tusen meter over havet.

Ved reiser til store høyder er det fare for høydesyke. Allerede i 403 f.Kr. Reiste kineseren Hui Jiao Silkeveien og beskrev høydesyke hos en av sine følgesvenner.

Hvorfor får vi høydesyke?
Oksygenkonsentrasjonen ved havet er 21% og barometertrykket 760mm kvikksølv. Ved økende høyde er oksygenkonsentrasjonen konstant, men mengden oksygen i hver åndedrag reduseres. Ved ca 3500 meter er barometertrykket rundt 470mm kvikksølv. Reduksjonen i oksygen i hvert åndedrag er ca 40%. For å få nok oksygen må vi puste raskere. Å puste raskere øker oksygenkonsentrasjonen i blodet, men den blir ikke like høy som ved havet.

I tillegg vet vi at store høyder kan medføre at væske lekker ut i hårrørsårene og gi hevelse (ødem) i hjerne og lunger.

 

Hvem får høydesyke?
Det er ingen spesielle faktorer – kjønn, alder eller kondisjon - som disponerer for høydesyke. Noen kan få høydesyke, mens andre ikke plages. De fleste kan stige til 2500 meter uten symptomer.

Grunnsykdom. Personer med kjent sykdom (hjertesykdom, lungesykdom, diabetes, hormonforstyrrelser eller epilepsi) har større risiko ved reiser i høyden og bør diskutere dette med sin fastlege i god tid før reise bestemmes.

 

Hva er akklimatisering?
Kroppen kan tilpasse seg til høyden, men dette tar tid. Personer som bor på store høyder får blant annet flere røde blodlegemer og kan således ta opp mer oksygen.

 

Hva er symptomene på høydesyke?
Høydesyke er vanlig. Over 3000 meter vil 75% få milde symptomer. Forekomsten av symptomer er avhengig av høyde, hvor hurtig man har gått opp og den enkeltes følsomhet. Symptomene starter i løpet av 12-24 timer og begynner å gi seg etter tre dagers akklimatisering.

 

Vi deler ofte inn høydesyke i mild, moderat og alvorlig.

Symptomene på mild høydesyke er hodepine, svimmelhet, tretthet, kortpustethet ved anstrengelse, appetittløshet, kvalme, kuldefølelse og generell sykdomsfølelse. Symptomene er verre om natten og når man ligger. Symptomene hindrer en ikke fra vanlig aktivitet og gir seg som regel i løpet av 2-4 dager hvis en tar det med ro.

Symptomene på moderat høydesyke er kraftig hodepine, uttalt kvalme og brekninger, apati, kortpustethet, søvnforstyrrelser, nedsatt urinproduksjon og redusert koordinasjonsevne («full»). Normal aktivitet blir vanskelig.

Symptomene kan reduseres ved å gå ned et par hundre meter. Hvis symptomene letter ved nedstigning bør en holde seg der i minst tre dager.

Symptomene på alvorlig høydesyke er alle de overfor nevnte symptomer i sterkere grad. Personen er kortpustet i hvile, kan ikke bevege seg ved egen hjelp, synkende bevissthet og tegn på væske i lungene. Umiddelbar transport til lavere høyde er påkrevet.

 

Hvordan forebyge høydesyke?
Høydesyke kan forebygges på to måter; korrekt akklimatisering og medikamenter.

 

Akklimatisering:
1. Ikke fly direkte til store høyder. Start turen på under 3000 meter og gå opp.
2. Hvis du flyr til områder høyere enn 3000 meter, hvil i 2-3 dager før videre oppstigning.
3. Videre oppstigning bør ikke skje med mer enn 300 meter pr dag.

bottom of page