ANDRE VAKSINER

Barnevaksiner, Influensavaksine, mm

I tillegg til de tradisjonelle reisevaksinene tilbyr også Helsetjenester Vest annen vaksinering. Det kan være påfyll av vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, sesonginfluensavaksine, vaksine mot vannkopper, BCG-vaksinering eller pneumokokkvaksine. I tillegg setter vi andre injeksjoner som for eksempel B12.

Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet

I Norge får alle barn i alderen 0-16 tilbud om vaksiner gjennom det landsomfattende vaksinasjonsprogrammet. Vaksinering er frivillig i Norge, selv om det anbefales at alle som kan bør ta vaksiner. Dette gjennomføres ved landets helsestasjoner, omfatter en rekke vaksiner, og er kostnadsfritt for landets innbyggere.

 

I det norske barnevaksinasjonsprogrammet tilbys vaksiner mot 12 forskjellige sykdommer: rotavirus, difteri, stivkram­pe, kikhoste, poliomyelitt, infeksjon med Haemophilus influenzae type b (Hib), hepatitt B, pneumokokksykdom, meslinger, kusma, røde hunder og humant papillomavirus (HPV) som kan forårsake livmorhalskreft og andre former for kreft som skyldes HPV. Noen barn tilbys også vaksine mot tuberkulose.

For barn som av en eller annen grunn ikke har mottatt disse vaksinene kan en få disse vaksinene kostnadsfritt frem til man er 20 år. Etter dette kan man fremdeles gjennomføre vaksinasjon, men en må da betale dette selv. 

Noen av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet bør fylles på jevnlig. Dette gjelder Stivkrampe, Difteri, Kikhoste og Polio. Dette bør gjennomføres hvert tiende år.

Vi kan sette alle vaksinene i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Kontakt oss om du mangler vaksiner, har behov for oppfriskningsdoser med Difter/Stivkrampe/Kikhoste/Polio, eller har behov for noen av de andre vaksinene i vi tilbyr. Les mer

 

Influensavaksine

Så snart sesonginfluensavaksinene er inne kan en komme til oss for å få satt influensavaksine. Vi starter å vaksinere i okt-nov og har vaksine inne gjennom hele sesongen. Vi anbefaler alle over 65 år, samt andre med kroniske sykdommer, å vaksinere seg mot influensa hvert år. Les mer

 

Pneumokokkvaksine (lungebetennelsesvaksine)

Vi tilbyr pneumokokkvaksine mot alvorlige infeksjoner med pneumokokker. Ofte blir disse vaksinene omtalt som lungebetennelsesvaksinen blant våre kunder, men pneumokokker kan også gi andre infeksjoner og en vaksine vil være med å forebygge dette. Pneumokokkvaksine anbefales til alle over 65 år, i tillegg til pasienter med høy risiko for alvorlig pneumokokkinfeksjon. Les mer

 

Vannkoppevaksine

Vannkoppvaksine inngår ikke i det norske barnevaksinasjonsprogrammet, men for mennesker hvor det er antatt at en infeksjon med vannkopper kan gi høy risiko for alvorlig sykdom, eller hvor man har personer i familie eller nærmiljøet som er i høy risiko for alvorlig sykdom, kan det være aktuelt med vaksine. I tillegg er det for mange ønskelig å vaksinere seg eller barna dersom man ikke har gjennomgått sykdommen i ung alder. For disse kundene tilbyr vi å vaksinere mot vannkopper. Dette er da en vaksine vi setter i to doser, med 6 ukers mellomrom.

 

BCG-vaksinering

Vaksinen mot tuberkulose er ikke lenger en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet, men for noen er det likevel nødvendig med vaksine. Dette kan være reisende til land hvor det er anbefalt pga sykdommens utbredning. Det kan også være eksempelvis studenter eller helsepersonell som av ulike årsaker har behov for vaksine. For denne gruppen tilbyr vi vaksine, men på visse vilkår. Vi vaksinerer bare ungdom og voksne over 16 år, og i tillegg vil vi helst vaksinere flere på samme tid da vaksinen kommer i en slik forpakning at det er hensiktsmessig å skulle vaksinere flere når en først åpner et glass. På bakgrunn av dette setter vi kunder som ønsker BCG-vaksinering opp på liste, og vaksinerer samlet. Ved spørsmål om BCG-vaksinering kontakt oss på telefon slik at vi kan diskutere vilkårene rundt vaksineringen. 

 

All informasjon er hentet fra www.fhi.no