top of page

REISERÅD FOR GRAVIDE

Svangerskap er normalt en periode som ikke skulle medføre begrensninger i kvinnens daglige aktiviteter, inklusiv reiser. Imidlertid kan sykdommer og komplikasjoner oppstå under graviditet som gjør det nødvendig å ta spesielle forholdsregler.

Det finnes områder og deler av verden hvor klima, kosthold og bestemte infeksjonssykdommer kan utsette den gravide og fosteret for fare.

Tilfeller hvor reising frarådes:

  • Tidligere kompliserte svangerskap

  • Reiser til strøk uten tilgang til medisinsk hjelp.

  • Blødning i begynnelsen av svangerskapet.

  • For høyt blodtrykk, tilveksthemming av fosteret, for lite eller for mye fostervann.

  • Flerlingesvangerskap.

  • Sykdommer hos mor som krever spesiell overvåking i svagerskapet (sukkersyke, kroniske hjertekarsykdommer, epilepsi, kroniske tarm sykdommer og lignende).

Områder hvor gravide bør unngå å reise
En gravid bør ikke reise til malariaområder hvis hun ikke er nødt. Hun frarådes absolutt å reise til Klorokin-resistente strøk. Den gravide er mer utsatt for å få malaria i en alvorlig form, og det er økt risiko for abort og dødfødsel.

Malariamedikamentene gir ikke 100% beskyttelse, derfor bør gravide som må reise til malaria strøk være ekstra omhyggelige med å unngå myggstikk ved å bruke myggnett, gjerne impregnert med permetrin, anvende heldekkende klær og myggrepellerende midler.

Gravide kan bruke malaria-tablettene Klorokin og Paludrine.

Gravide frarådes å reise til steder som er over 2500m over havet på grunn av økt risiko for høydesyke.

Gravide frarådes også å reise til områder hvor det er fare for smitte med Zikavirus, da zikavirus sannsynligvis gir økt risiko for at barnet fødes med underutviklet/liten hjerne. Dersom en likevel reiser anbefales det at den gravide testes for zikavirus ved hjemkomst. Også dem som planlegger å bli gravid bør utsette reisen, eller evt ta spesielle forhåndsregler. Myggbeskyttelse er spesielt viktig.

Selve reisen
Reisen i seg selv kan føre til stress og tunge løft. Ved lange fly- eller bussreiser før gravide økt risiko for blodpropp, og bør derfor bevege seg i midtgangen ca 10min hver time. Støttestrømper kan evt anvendes.

Friske gravide kan ta Albyl 75mg i samråd med legen forut for en lang flyreise, og 2 dager etter. Den gravide bør videre drikke rikelig under flyturen for å hindre uttørring.

Spesielle reise- problemer/sykdommer

Annerledes bakterier og hygiene i utlandet fører ofte til magetarmsykdommer og diaré. Uttørking er spesielt farlig for den gravide. Dette kan føre til økt risiko for blodpropp og morkakesvikt. Rikelig væske er derfor viktig. I tillegg kan diareen i seg selv fremkalle for tidlige rier. Den gravide bør derfor være ekstra forsiktig med mat, drikke kun vann på flaske eller mineralvann, og unngå isbiter. Imodium kan brukes av gravide.
Soppinfeksjoner i underlivet og urinveisinfeksjoner er vanlige plaer i graviditet. I varme strøk kan disse problemene bli svært fremtredende. Kvinnen bør ta med seg medikamenter hjemmefra.

Reisesyke: 

Metrozin-praparater (Postafen, Peremezin) kan trygt brukes av gravide.

 

Toxoplasmose

Toxoplasmose er en smittsom sykdom som infiserer moren og kan skade fosteret. Skaden kan være alvorlig og føre til bl.a abort eller hjerneskade. Smittekilden er forurensede grønnsaker/frukt, dårlig gjennomstekt/kokt kjøtt og ekskrementer (spesielt fra katter). Sykdommen er mye mer utbredt i Syd-Europa, Syd-Amerika, Afrika og Asia enn i Norge, men smitterisikoen er likevel meget liten i forhold til annen smutte den gravide utsettes for under reisen.

Vaksinering av gravide
Svært få vaksiner er benyttet til gravide i større utstrekning. Kunnskap om mulig risiko for fosterskade er derfor begrenset. Derfor ønsker man som hovedregel å unngå vaksinasjon til gravide. Ved stor risiko vil likevel vaksinasjon oftest innebære mindre risiko for mor og barn enn sykdommen det vaksineres mot.

I hvert enkelt tilfelle må derfor smitterisiko vurderes mot vaksinasjonsrisiko. Gammaglobulin mot gulsot (hepatitt A) kan trygt gies til gravide.

Konklusjon
En normal gravid med en tidligere ukomplisert sykdomshistorie kan reise trygt hvis hun tar sine forhåndsregler. Annet trimester (mellom 3 og 6 måned)er den perioden i svangerskapet hvor det er minst komplikasjoner og hvor pasienten er mest velbefinnende.

Ved reise til risikofylte områder bør visse retningslinjer følges. Kvinnen bør alltid ha med seg svangerskapsjournalen (helst oversatt) samt eventuelle medikamenter hun skulle trenge. Tabletter kjøpt i utlandet bør ikke anvendes. Hun bør alltid ha reiseforsikring. Ved sykdom i utlandet bør kvinnen oppsøke lege etter hjemkomst.

Under flyturen
Reise med fly øker den generelle risikoen for blodpropp. Dette kan skyldes en kombinasjon av mye stillesitting, press på samleårene i beina og endret blodlevring i kroppen som følge av det reduserte lufttrykket i flykabinen. Gravide kvinner har generelt en høyere risiko for blodpropp. Det er imidlertid mulig å redusere riskioen for blodpropp effektivt med enkle forebyggende tiltak. Trykkstrømper på beina ( fås kjøpt på apoteket)

Mange er engstelige for at stråling og redusert oksygennivå kan skade fosteret under lange flyreiser. Så langt har dette ikke vist seg å stemme.

Drikk mye vann!

bottom of page