top of page

REISERÅD FOR PILGRIMSREISENDE TIL MEKKA

For reisende som skal på pilegrimsreise til Mekka er det anbefalt å planlegge i god tid. Dette gjelder både med tanke på vaksinasjonsstatus, men også med tanke på den generelle helsestatusen til den reisende. Dersom du har underliggende kroniske sykdommer er det viktig å snakke med legen sin i god tid før avreise for å vurdere om en bør ta en slik reise. Barn under 12 år, samt gravide, rådes til å utsette pilegrimsreisen.

Vaksinasjon

  • For alle over 2 år krever saudiske helsemyndigheter vaksinasjon mot meningokokksykdom (vaksine mot typene ACWY). Internasjonalt vaksinasjonskort for gjennomført vaksinasjon må medbringes og vises frem ved innreise til Saudi-Arabia. Vaksinasjon må være utført minimum 10 dager før ankomst til landet og ikke senere enn tre år for polysakkaridvaksinen og fem år for konjugatvaksinen. Det er viktig at navnet på vaksinen fremgår i vaksinasjonskortet.

  • Influensavaksine er anbefalt. Spesielt de såkalte risikogruppene (personer over 65 og personer med underliggende kroniske sykdommer).

  • Hvis man ankommer Saudi-Arabia fra en del afrikanske og sør-amerikanske land stilles det krav til vaksinasjon mot gulfeber.

  • Det stilles krav om vaksinasjon mot polio for reisende som ankommer fra enkelte afrikanske og asiatiske land der poliovirus sirkulerer. Saudiske helsemyndigheter krever gjennomgått vaksinasjon fra flere land, og vil også vaksinere alle reisende fra enkelte land ved ankomst i Saudi-Arabia. Les mer på saudiske helsemyndigheters nettsider om Hajj og krav for innreise.

  • For noen kan det være aktuelt med vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) og vaksine mot hepatitt B.

  • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Dersom en er grunnvaksinert bør en ta en boosterdose hvert tiende år.

 

Unngå myggstikk

Denguefeber og andre myggoverførte sykdommer kan forekomme i Saudi-Arabia. Det er derfor spesielt viktig med god beskyttelse mot mygg. Bruk av myggmiddel på eksponert hud, myggnett i døråpninger og vinduer, nett rundt seng ved behov, samt impregnering av tekstiler er alle gode måter å beskytte seg på.

All informasjon hentet fra www.fhi.no

For utfyllende informasjon gå inn på:

https://www.fhi.no/sv/reiserad/rad/reiserad-for-pilegrimer-til-mekka/

bottom of page