top of page

VILKÅR

For å kunne tilby deg tjenester innen reisemedisin og annen vaksinering må vi i Helsetjenester Vest Reisevaksiner forholde oss til en rekke lover og regler. På denne siden informerer vi deg om de viktigste.

Bruk av våre tjenester

For å levere våre primærtjenester er vi avhengig av å innhente noen personopplysninger om deg slik som navn og kontaktinformasjon. (Se fullstendig liste i vår personvernerklæring). Dette for at vi skal kunne avtale time og sørge for at du får riktige vaksiner. 

I tillegg er vi som helseforetak pålagt å føre journal for hva vi setter av vaksiner og hvilke reisemedisiner vi leverer ut. Vi må også innhente egenmeldingserklæring fra deg som kunde for å forsikre oss om at du er i helsemessig stand til å få vaksiner. Dermed blir også informasjon om dette lagret i våre systemer. 

Vi må også forholde oss til SYSvak foreskriften hvor alle vaksiner som settes skal registreres. Dette gir deg en fullstendig oversikt over alle dine vaksiner på helsenorge.no. Det er mulig å reservere seg mot registrering i SYSvak når du skriver under vårt egenmeldingsskjema. 

I henhold til GDPR-regelverket har du rett på innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, og også be om å få dette slettet. For innsyn ta kontakt via kontaktskjema så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig. 

Se fullstendig personvernserklæringer

Personlig oppfølging av dine vaksiner

Noen vaksiner varer livet ut, mens de aller fleste må fornyes etter 1-10 år.

 

Vi ønsker å tilby deg muligheten for automatisk oppfølgning av dine vaksiner. Ved å krysse av i boksen på bookingsiden tillater du oss å kontakte deg via din epost når dine vaksiner er i ferd med å gå ut. 

Denne tjenesten omfatter ikke lagring av dine personlige data utover hva vi lagrer for at du skal kunne benytter våre primærtjenester. Vi trenger likevel ditt samtykke for å bruke dine opplysninger til personlig oppfølging.

Se fullstendig personvernserklæring

Nyhetsbrev

I tillegg til vår tjeneste for oppfølging av dine vaksiner​ håper vi du også vil melde deg på vårt nyhetsbrev hvor vi vil sende deg informasjon om sykdomsutbrudd, endringer i anbefalinger for vaksiner og annen informasjon relatert til vaksiner. 

Denne tjenesten omfatter ikke lagring av dine personlige data utover hva vi lagrer for at du skal kunne benytter våre primærtjenester. Vi trenger likevel ditt samtykke for å kunne levere nyhetsbrev til deg. 

Se fullstendig personvernserklæring

bottom of page