top of page

Chikungunyavirus

Chikungunyavirus-sykdom, eller Chikungunya-feber, er en virussykdom som overføres med enkelte mygg fra slekten Aedes som biter også på dagtid.

 

Sykdommen forekommer normalt i deler av Afrika, det indiske subkontinent og i Sørøst-Asia. I 2005 og 2006 var det et større utbrudd på øyer i det indiske hav bl.a. La Réunion, Mauritius, Seychellene og Madagaskar. Det første utbruddet i Europa ble rapport sommeren 2007 i Ravenna-provinsen i Nord-Italia.

 

Chikungunyaviruset er et arbovirus (alfavirus i Togavirusfamilien). Hovedreservoar er aper, men andre dyrearter kan også være infiserte. Mennesker kan også være kilde for videre spredning av viruset i områder hvor de riktige myggartene finnes. Det er ikke kjent at den aktuelle myggarten finnes i Norge.

 

Andre beslektete virus i alfavirusgruppen gir liknende sykdomsbilde med feber, leddsmerter og utslett. Blant disse sykdommene er: Bærplukkersykdom eller Ockelbosjukan som forekommer i Norden. Sindbisfeber, som forekommer i Afrika, Asia, Australia og Europa og «Ross River»-feber som forekommer i Australia.

 

Smittemåte er gjennom bitt av ulike arter Aedes-mygg, spesielt er Aedes albopictus og Aedes egypti en effektiv vektor. De aktuelle myggartene stikker spesielt på dagtid. Smitter ikke fra person til person.


Inkubasjonstid:1-12 dager, vanligvis 4-7 dager.

Vaksinasjon og beskyttelse

Symptomer og forløp

Feber, hodepine, ledd- og muskelsmerter. Hos normalt friske personer vil sykdommen normalt gå over av seg selv. Gravide, personer med nedsatt immunforsvar og andre med alvorlige kroniske sykdommer kan få mer alvorlig sykdom som lunge- og hjertesvikt og infeksjon i sentralnervesystemet.


Forebyggende tiltak

Ved opphold i endemiske områder bør man unngå myggstikk ved påkledning, myggmidler og myggnett. Det anbefales å tildekke kroppen godt med sokker, langbukser og langermete plagg samt å bruke myggmidler som inneholder dietyltoluamid (DEET) eller tilsvarende på huden. Gravide, personer med nedsatt immunforsvar og andre med alvorlige kroniske sykdommer må være spesielt nøye med slik myggstikkprofylakse og bruk av myggnett. Det finnes ingen vaksine.

Kilde

bottom of page