top of page

Gulfeber

Gulfeber skyldes et virus som overføres ved myggstikk, mellom mennesker (urban form) eller mellom aper og mennesker (sylvatisk eller jungelform).. De to formene skyldes samme virus og er klinisk like.

 

Inkubasjonstiden er 2-5 dager. Sykdommen varierer fra uspesifikke symptomer til sykdom som starter plutselig med feber, hode- og ryggsmerter, utmattelse og oppkast, og forløper med varierende grad av nyresvikt, blødningstendens og ikterus. Letaliteten er under 5 % blant lokalbefolkningen i endemiske områder, men kan gå opp i 50 % under epidemier.

 

Sykdommen forekommer grovt angitt mellom 15º nordlig og 15º sydlig bredde i Afrika, Sør-Amerika og Mellom-Amerika.

Vaksinasjon og beskyttelse

Behov for internasjonalt sertifikat for vaksinasjon mot gulfeber¬†i forbindelse med¬†innreise i land som krever det. Reise til endemisk område. Ved reiser til disse områdene er gulfeber­vak­sinasjon indisert for å oppnå beskyt­telse, selv om vaksinas­jonssertifikat ikke kreves. Basisvaksinasjon består av én dose. Korrekt satt enkeltdose gir beskyttende antistoffer hos 99 % av de vaksinerte fra 7. dag etter vaksinasjon.

 

Bare lege som er autorisert gulfebervaksinatør har anledning til å utstede internasjonalt vaksinasjonssertifikat (se nedenfor). Vaksinasjonssertifikatet blir gyldig 10 dager etter basisvaksinasjon og varer i 10 år. Ved revaksinasjon før 10 år er gått blir sertifikatet gyldig umidelbart

Kilde

bottom of page