top of page

Turberkulose

Tuberkulose hos mennesker skyldes infeksjon med Mycobacterium tubercu­losis, Mycobacterium africanum eller Mycobacterium bovis. Den vanlige smittemåten er dråpesmitte fra en person som hoster opp bakterier. 


Sykdommen angriper oftest lungene, men kan angripe ethvert organsystem. Nest etter lungene angripes oftest lymfeknuter, urin- og kjønnsorganer, bein/ledd, bukhinne, tarm, hud og sentralnervesystem. Forekomsten av tuberkulose i Norge er lav og var fallende til 1997, men det har vært en viss økning de senere år grunnet økt innvandring fra endemiske områder. Her i landet meldes ca. 250-350 nye tilfeller årlig.


Globalt rangeres tuberkulose som et av de største helseproblemene, sammen med malaria og hiv.

Vaksinasjon og beskyttelse

BCG-vaksinasjon anbefales nå for barn og voksne som skal reise til land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn tre måneder og ha tett kontakt med lokalbefolkningen.


BCG-vaksinasjon består av én enkelt dose som settes intrakutant.

Kilde

bottom of page