top of page

Tyfoidfeber

Tyfoidfeber skyldes bakterien Salmonella typhi og er en alvorlig systeminfeksjon med langvarig feber og påvirket allmenntilstand. De fleste av de andre vel 2000 serotypene av Salmonella gir lokal infeksjon i mage/tarmkanalen. 


Inkubasjonstiden for tyfoidfeber er 1-3 uker avhengig av smittedose. Alle syke personer skiller ut bakterien i faeces og urin (eventuelt også i oppkast og puss) i løpet av sykdom­men. Omtrent 10 % av tyfoidpasientene skiller ut bakterien i 3 måneder etter den akutte sykdommen, og noen blir kroniske bærere. Det har vært antatt at sykdommen er sjelden hos barn under 5-6 år, men trolig er subklinisk og atypisk  sykdom vanlig i endemiske områder.


Smitte skjer vesentlig gjennom mat og drikke som er forurenset med ekskrementer fra pasient eller frisk smittebærer. Sykdommen kan opptre i alle land, men er mest utbredt i tropiske og subtropiske strøk. I Norge opptrer tyfoidfeber vanligvis som importerte enkelttilfeller, men utbrudd rundt bærere kan forekomme.

Vaksinasjon og beskyttelse

Vaksinasjon mot tyfoidfeber kan gis som en injeksjonsvaksine 14 dager før avreise. Alternativt kan vaksine gis som tre enterotabletter over fem dager. Revaksinering innen 3 år.

Kilde

bottom of page