top of page

Stivkrampe (Tetanus)

Tetanus skyldes toksin fra bakterien Clostridium tetani. Bakteriesporer kommer inn i kroppen gjennom forurenset sår og formerer seg ved anaerobe betingelser i det skadede vevet. Toksinproduksjon kan komme i gang i løpet av seks timer hvis bakterien har gode vekstforhold. Inkubasjonstiden for sykdom er oftest mellom 3 dager og 3 uker, men kan være lenger. Det er kortere inkubasjonstid og mer dramatisk sykdomsforløp jo høyere smittedosen er og jo bedre betingelsene for toksinproduksjon er.


Sykdommen starter typisk med muskelstivhet i kjevene, så i nakke og rygg, og etter hvert smertefulle spasmer. Selv med optimal sykehusbehandling er dødelig­heten høy.


Smittestoffet finnes utbredt i naturen (øvre del av jordsmon­net) og i tarmkanalen hos en rekke dyr. I Norge er tetanus et tallmessig lite problem med 0-2 meldte ­tilfeller årlig. Oftest rammes uvaksinerte personer. Tetanus forekommer hyppigere i strøk med varmere klima. Gjennomgått sykdom gir ikke immunitet.

Vaksinasjon og beskyttelse

Vaksinasjon mot tetanus inngår i barnevaksinasjonsprogrammet.
De som er basisvaksinert bør få oppfriskningsvaksine hvert 10 år.


Oppfrisknigsvaksine mot tetanus gis sammen med vaksinasjon mot difteri, eller difteri, kikhoste og ev. polio i en injeksjon.

Kilde

bottom of page