top of page

Meningitt

Meningokokker (Neisseria meningitidis) er gramnegative diplokokker. De patogene meningokokkene deles inn i serogrupper etter type kapselpolysakkarid. I Norge og andre europeiske land er serogruppene  B og C årsak til om lag 90 % av tilfellene.  I Afrika, særlig i ”meningittbeltet” sør for Sahara som har nesten årlige meningokokkepidemier, pleier serogruppe A å være dominerende. De siste årene er det registrert flere serogrupper i samme utbrudd.


Meningokokkene sprer seg ved kontakt- eller dråpesmitte. Smittekilden til sykdomstilfellene er oftest friske personer. Friske bærere kan ha bakteriene i halsen i flere måneder. Som sykdom er meningokokkinfeksjon ikke mer smittsom enn andre luftveisinfeksjoner.


Inkubasjonstiden er 2–10 dager, vanligvis 3-4 dager. De forskjellige serogruppene gir samme sykdomsbilde. Typisk opptrer meningokokkinfeksjon som invasiv sykdom med meningitt og/eller septikemi. Sykdommen kan i løpet av få timer utvikle seg til en livstruende tilstand. Dødeligheten er omtrent 10 %, og høyest ved septikemi. Omtrent 20 % av pasientene får varige følgetilstander som døvhet, hodepine, tretthet og konsentrasjonsvansker. Mildt sykdomsforløp forekommer også.

Vaksinasjon og beskyttelse

Reise til områder med høyere forekomst av sykdom forårsaket av aktuelle serogrupper, spesielt ved epidemi av gruppe W135-sykdom. Enkelte land har i perioder krevd vaksinasjon før innreise. Det er forskjellige meningokokkvaksiner, etter hvor reisemålet er.

Kilde

bottom of page