top of page

Kikhoste

Kikhoste skyldes bakterien Bordetella pertussis. Den angriper primært trachea og bronkier. Inkubasjonstiden er 5–21 dager (oftest 7–10 dager) og følges av et katarralsk stadium (forkjølelse) på en ukes tid. I typiske tilfeller inntrer karakteristiske hosteanfall med kiking (paroksysmalt stadium), som kan vare opptil 2-3 måneder (hundredagershoste). Forløpet er ofte ukarakteristisk hos personer som tidligere er vaksinert, eller har gjennomgått sykdommen.


Sykdommen smit­ter ved dråpe­smitte. Den er mest smittsom i det katarralske stadiet og de første par ukene etter at de typiske hosteanfal­lene er begynt, eller inntil 5 dager etter påbegynt antibiotikabehandling. Også delvis immune personer med subklinisk sykdom kan være smittespredere. Spedbarn er mottagelige for syk­dommen fra fødselen fordi lite kikhosteanti­stoffer fra moren passerer placenta.


Hosteanfallene kan ledsages av brekninger. Kompli­kasjoner som pneumoni, atelekta­ser, bronkiekta­sier, emfysem, otitt og vekt­tap er ikke sjeldne. Hypoksemi under hosteanfall kan føre til hjerne­skade. Sykdommen er alvorligst hos spedbarn, som kan dø under hostean­fall. Pertus­sisencefalo­pati kan opptre i 3.-6. sykdomsuke.


Før vaksinen ble innført i barnevaksina­sjonsprogrammet i 1952 gjennomgikk nesten alle kikhoste i barnealder. Deretter gikk insidensen ned, og har variert noe gjennom årene. Hos barn under 2 år ble det lenge meldt bare 15 til 35 kikhostetilfelle årlig. Innføring av nye diagnostiske metoder fra 1995/96 medfører at mistenkte tilfeller nå kan bekreftes ved serologiske prøver. Fra 1997 har antall meldte tilfeller økt betydelig, og det har vist seg at Norge har høy og kanskje stigende forekomst av kikhoste. De fleste meldte tilfellene er hos skolebarn, tenåringer og voksne, men det er også økt forekomst hos ufullstendig vaksinerte spedbarn og småbarn.


På verdensbasis er antall tilfeller av kikhoste blitt betydelig redusert siden 1960-tallet, men fortsatt regner Verdens helseorganisasjon med 40 millioner tilfeller og ca. 300 000 dødsfall årlig i verden.

Vaksinasjon og beskyttelse

Vaksinasjon mot kikhoste inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. 
De som er basisvaksinert bør få oppfriskningsvaksine hvert 10 år.
Oppfriskningsvaksine mot kikhoste gis sammen med vaksinasjon mot difteri, tetanus og ev. polio i en injeksjon.

Kilde

bottom of page